Over 80 til generalforsamlingerne i Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner – Tre nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt

 

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S efter generalforsamlingen den 9.april 2019. Forrest fra venstre Iva Thomsen (nyvalgt og kasserer), Bjarne Pedersen (sekretær) og Anja Borup (genvalgt). Bagerst fra venstre Flemming Seiersen og Johnny Andersen (begge genvalgt), Dag Kristiansen (formand) og Peter Mouritsen (nyvalgt og næstformand). (klik billederne, så bliver de større)

Over 80 deltog i de to hyggelige generalforsamlinger i Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner tirsdag den 9. april på Ørsted Kro. Der blev festligt indledt og afsluttet med de to sange om kroen med den eminente forsanger Peter Krause. Henning Hansen blev valgt til dirigent. Umiddelbart herunder kan du se beretninger og regnskaber for henholdsvis Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner. Klik på de understregede linjer. Ørsted Kro AS og ØKV Generalforsamling 2019 Beretning 2018 AS 19.04.09 Ørsted Kro A/S ved formanden, Dag Kristiansen AS – ÅRSRAPPORT 2018 Ørsted Kro A/S ved kassereren, Krista Andreasen Beretning 2018 Ørsted Kro’s Venner ved formanden, Tove Hjort Jensen ØKV – ÅRSRAPPORT 2018 Ørsted Kro’s Venner ved kassereren, Krista Andreasen Tilfredshed blandt aktionærer og venner                                                                        Der var tilfredshed fra aktionærerne og medlemmerne af venne-foreningen med aktiviteterne og resultaterne i 2018. Ørsted Kro A/S har haft et overskud på 16.949 kr. og har aktiver for 1.738.109  kr. Ørsted Kro’s Venner har haft et overskud på 15.897 kr. og en omsætning på 173.260 kr. Der var i hvert fald ingen debat eller spørgsmål til beretningerne og regnskaberne. Alt blev vedtaget med akklamation. Også valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer og genvalg af siddende bestyrelsesmedlemmer. To nyvalg til bestyrelsen for aktieselskabet Til bestyrelsen for Ørsted Kro A/S blev Peter Mouritsen og Iva Thomsen nyvalgt i stedet for henholdsvis Torben Bach og Krista Andreasen, der ikke ønskede genvalg. Johnny Andersen, Anja Borup og Flemming Seiersen blev genvalgt. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Dag Kristiansen som formand, Peter Mouritsen som næstformand, Iva Thomsen som kasserer, Bjarne Pedersen som sekretær og Johnny Andersen som direktør. Kurt Telling Jørgensen, Dansk Revision, Randers, blev genvalgt.

Bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner efter generalforsamlingen den 9. april 2019. Forrest fra venstre Iva Thomsen (nyvalgt og kasserer), Tove Hjort Jensen (genvalgt og formand) og Kirsten Topp Jensen (nyvalgt).Bagerst fra venstre Peter Mouritsen (nyvalgt), Flemming Seiersen (genvalgt) Lone Hegnet (sekretær) og Peter Tvilum (næstformand)

Nyt bestyrelsesmedlem Til bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner blev Kirsten Kopp Jensen nyvalgt i stedet for Niels Jørgen Pedersen, der ikke ønskede genvalg.Tove Hjort Jensen, der blev genvalgt, blev på det efterfølgende konstitueringsmøde også genvalgt som formand, Peter Tvilum og Lone Hegnet blev genvalgt som henholdsvis næstformand og sekretær og Iva Thomsen som kasserer i stedet for Krista Andreasen. Inge Borst blev genvalgt som revisor. Ifølge vedtægterne indtræder der tre medlemmer af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S i bestyrelsen for venne-foreningen. Det er Peter Mouritsen, Iva Thomsen og Flemming Seiersen.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk