Ørsted Kro: tlf: 60 18 77 98 - info@oerstedkro.dk

Ørsted Kro:
tlf: 60 18 77 98
info@oerstedkro.dk

Organisations-struktur

Ørsted Kro A/S

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed.

Foreningen Ørsted Kro’s Venner

Foreningen Ørsted Kro’s Venner vil søge – og indsamle – midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt modernisering af Ørsted Kro.


Ørsted Kro A/S

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed.

Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S efter generalforsamlingen den 29. Marts 2023:

Formand: Dag Kristiansen
dak@finansudd.dk – telf. 29 16 31 09

Næstformand: Peter Mouritsen
pesm@tulip.dk -telf. 22 68 23 81

Kasserer: Mette Krogh Jürgensen
ettemgork75@hotmail.com – telf. 50 95 04 00

Sekretær: Rikke Kusk Gjesing
kuskgjesing@gmail.com – telf. 22 55 49 91

Direktør: Carina Møller Nielsen
voerf44@gmail.com – telf. 20 56 48 61

Pia Tastesen
p.tastesen@gmail.com – telf. 24 48 08 46

Hens Henrik Mikkelsen – telf. 26 85 22 54
hhddsrougsoe@gmail.com

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro A/S – pdf


Foreningen Ørsted Kro’s Venner

Formål

Foreningen Ørsted Kro’s Venner vil søge – og indsamle – midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt modernisering af Ørsted Kro.

Foreningen vil også medvirke til at fremme og sikre et fortsat sundt eksistensgrundlag for vores folkeejede lokale kulturelle samlingssted i byen Ørsted.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner efter generalforsamlingen den 29. Marts 2023.

Formand: Tove Hjort Jensen
thj@djurslandsbank.dk – 29 11 71 93

Næstformand: Mads Pedersen
winnieogmads@gmail.com  –  20 63 63 52

Kasserer: Mette Krogh Jürgensen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
ettemgork@hotmail.dk – 50 95 04 00

Sekretær: Lone Hegnet
lonehegnet@outlook.dk – 28 71 62 52

Bestyrelsesmedlem: Pia Tastesen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
p.tastesen@gmail.com – 24 48 08 46

Bestyrelsesmedlem: Peter Mouritsen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
pesm@tulip.dk – 22 68 23 81

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Jensen
sygehusvej34@os.dk – 60 94 43 85

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro’s Venner – pdf.

Relaterede artikler

SENESTE ARTIKLER