Solen skinner både på generalforsamlingerne med biksemad – og på fremtiden for Ørsted Kro

Utraditionel og solbeskinnet generalforsamling (klik på billederne,så bliver de større)

En solbeskinnet generalforsamling i kroens gårdhave. Dag Kristiansen aflægger beretning.

Ikke mange aktieselskaber og foreninger holder generalforsamling i det fri – og så med biksemad og lagkage. Traditionelt er både Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner utraditionelle. Derfor turde de gøre det i et flot solskinsvejr i den hyggelige gårdhave bag Ørsted Kro lørdag den 29. maj. Et halvt hundrede aktionærer og venner samledes igen  – efter den værste Corona-tid – i et længe savnet fællesskab, som ellers har været varemærket, siden borgerne købte kroen i 2013.

Solen skinnede ikke kun den dag. Den skinner også på fremtiden for Ørsted Kro. Den tegner nemlig fint Det fremgik tydeligt af de to beretninger og regnskaberne for både aktieselskabet – ejer af bygningerne – og for Ørsted Kro’s Venner.

Vi ser mod lyset
– Vi har takket være jer – aktionærerne – en gældfri kro. Vi har heldigvis også en forpagter, der har mod på fremtiden. Vi tillader os derfor at se mod lyset i stedet for ind i mørket. Således indledte formanden for Ørsted Kro A/S, Dag Kristiansen, sin beretning.

Bygningerne fremtræder præsentable

I kø for at få Jannes meget lækre biksemad

Trods Corona’en er meget lykkes. Kroens økonomi er yderst stabil. Vores naboejendom, som vi også ejer, blev i 2020 malet, så både krogården og facaden mod Genbrugsen igen fremtræder præsentable. Desuden har vi hjulpet bestyrelsen for det kommende Frivillighus med at skabe fundamentet for nye og spændende aktiviteter.

Egenkapital på 1,5 mill. kr. og aktiver for 2,3 mill. kr.
Dag Kristiansen sagde om regnskabet, at vi ser ind i et stærkere 2021. Egenkapitalen er på 1,5 mill. kr.og aktiverne på 2,3 mill. kr. Overskuddet har været på 41.000 kr. efter afskrivninger på 57.000 kr. De likvide beholdninger på over 200.000 kr., så vi nu kan betale det sidste afdrag på 23.000 kr. på det lån, vi optog til renovering af køkkenet. Aktionærerne lånte os penge til køb af naboejendommen for 525.000kr. så vi har stadig ikke kreditforeningsgæld. Gælden til aktionærerne bliver som aftalt betalt tilbage om tre år.

Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

To nye i bestyrelsen for aktieselskabet.

Hans Henrik Mikkelsen og Pia Tastesen er de to nye i bestyrelsen for Ørsted Kro A/S

Til bestyrelsen skulle der vælges to nye medlemmer i stedet for Johnny Andersen og Flemming Seiersen, der ønskede at udtræde. De har begge været med siden starten i 2013. De to nye er Pia Tastesen og Hans Henrik Mikkelsen. Anja Borup Jakobsen og Iva Thomsen blev genvalgt. Det samme Registreret revisor, Kurt Telling Jørgensen. Alle valg var enstemmige. Henning Hansen var dirigent.

Ørsted Kro’s Venner sætter snart nye datoer på udsatte arrangementer
Ørsted Kro’s Venner har måttet udskyde tre store arrangementer, som bestyrelsen snart sætter nye datoer på, oplyste formanden, Tove Hjort Jensen, på generalforsamlingen. Det første er dog allerede på plakaten på mandag den 31.maj på Ørsted Kro med tidligere drabschef i Rigspolitiets Rejsehold, Kurt Kragh. Her er der udsolgt. Derefter kommer der datoer på et stort Kim Larsen arrangement med 135 solgte billetter og et foredrag med Anna von Lowzow om samarbejdet med Prins Joachim om tv-udsendelser. Her er der stadig ledige billetter.

Nye og spændende ting på dagsordenen
– Men vi glæder os også til at planlægge nye og spændende ting. Måske bliver det igen muligt at lave kvinde- og mandeaftener, teater og Kulturtorsdag. Eller måske skal vi lave helt nye ting. Det vil bestyrelsen straks gå i gang med efter denne generalforsamling, fortsatte formanden. Det kunne f.eks. også være fællesspisninger, som vi tidligere har haft succes med. Vi håber også på, at få Ørsted Amatør Teater tilbage på scenen.

De fantastiske, frivillige hjælpere

Efter biksemaden var der kæmpelagkager til alle

Tove Hjort Jensen fremhævede de mange frivillige hjælpere, der altid er parate. I et stort hjælperkartotek er der håndværkere, arbejdsmænd, seniordamer, bartendere, opvaskere og serveringspersonale og mange flere. Uden de mange frivillige ville der være mange ting, der ikke kunne gennemføres.
– TUSIND TAK TIL JER ALLE. NU SER VI FREM MOD LYSERE TIDER OG GLÆDER OS TIL LIV PÅ KROEN IGEN.

 Også fint regnskab for vennerne
Ørsted Kro’s Venner kunne også fremlægge et fint regnskab. Trods den stærkt nedsatte aktivitet blev overskuddet på 43.000 kr. Norddjurs Kommune har givet 20.000 og ELRO-Fonden 10.000 kr. som kompensation for de manglende aktiviteter på grund af Corona’en. De likvide beholdninger på 126.000 kr.og egenkapitalen på 268.000 kr.

Genvalg til bestyrelsen
Tove Hjort Jensen og Kirsten Jensen blev begge enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Rita Tams blev nyvalgt til revisor i stedet for Inge Birk Borst, der ikke genopstillede. Henning Hansen var dirigent.

Se de fuldstændige beretninger og regnskaber herunder for både Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner.

Beretning AS 2020_Dag_version 21.05.28

Årsrapport underskrevet ekstern revisor

Beretning ØKV 2020

Årsrapport underskrevet ekstern revisor

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk