Vær med til at starte Frivillighuset i Ørsted mandag den 7. oktober

Arbejdsgruppen bag frivillighuset fra højre: Jane Hansen, Pia Larsen, Anni Winther og Iben Thuesen.

Alle interesserede kan være med til at starte Frivillighuset i Ørsted på Rougsøvej 120 – naboejendommen til kroen. Ørsted Kro A/S har købt bygningen og udlejer stueetagen til Frivillighuset. En arbejdsgruppe indkalder nu til stiftende generalforsamling i Frivillighuset. Derefter går arbejdet i gang.

Stiftende generalforsamling den 7. oktober
Den stiftende generalforsamling holdes mandag den 7. oktober kl. 19.30 i Personalerummet på Rougsøskolen ved Børnehaveindgangen. Her skal der vælges en bestyrelse, der skal stå for indretningen og driften af Frivillighuset.

Et frivillighus for alle
– Det er vigtigt at slå fast, at Frivillighuset bliver for alle, der har lyst til at lave aktiviteter eller bare at mødes til en snak. Kun fantasien sætter grænser. Det siger arbejdsgruppens primus motor, Jane Hansen.

Mange ideer til, hvad der skal ske
I arbejdsgruppen har man drøftet eksempler på, hvad der kan komme til at ske i frivillighuset. Det kan være en snak over en kop kaffe, hygge og spil, musikaften, udstillinger, lektiehjælp, frimærke-eftermiddag, syværksted, yoga, mødested for forældre på barsel, arrangementer for børn og unge, foreningsmøder eller møder i foreningsbestyrelser, information om Ørsted og omegn for turister og meget mere. Det bliver op til den bestyrelse, der bliver valgt og medlemmerne af Frivillighuset. Alle kan komme med ideer og forslag på den stiftende generalforsamling.

200 kr. for at være medlem
Et medlemskab af foreningen Frivillighuset kan f.eks. være 200 kr. om året. Kontingentet kan være med til at dække huslejen. Andre indtægter kan være salg af kaffe og alkoholfri drikke. Frivillighuset skal nemlig både være alkohol-og røgfri, mener arbejdsgruppen. Der skal ikke serveres mad, da Frivillighuset på ingen måde skal være en konkurrent til naboen, Ørsted Kro.

Åbningstider afgøres af foreningen
Frivillighuset er tænkt som et aktivitetscenter og samlingssted for alle midt i Ørsted. Hvordan åbningstiderne bliver i en frivilligcafe – måske et par gange om ugen – er også op til den nye forening og dens bestyrelse at afgøre.

Vil du have indflydelse, så mød op
– Så vil du have indflydelse på, hvad der skal ske i Frivillighuset, og hvordan det skal drives, er det en rigtig god ide at møde op til generalforsamlingen mandag den 7. oktober på Rougsøskolen, siger Jane Hansen.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk