Ørsted Kro: tlf: 60 18 77 98 - info@oerstedkro.dk

Ørsted Kro:
tlf: 60 18 77 98
info@oerstedkro.dk

Tilblivelsen af Ørsted Kro – som vi kender den idag

Denne artikel blev bragt i Lokalavisen onsdag den 6. september 2023

Skrevet af Ørsted borger og journalist Flemming Seiersen

For første gang afsløres her, hvordan den folkeejede Ørsted Kro blev til. En hel kasse øl og tre mænd blev afgørende. Det var Dag Kristiansen, Torben Bach og Erik Svensson, der mødtes på Dag Kristiansens terrasse en aften i april i 2013. Erik Svensson mente, at de måtte gøre noget for at redde kroen. Ja, måske købe den. Efterhånden, som ølkassen blev tømt, steg optimismen. Derefter gik det slag i slag. Fem måneder efter var kroen købt for 1,1 millioner kr. og aktieselskabet stiftet.

Det lyder enkelt, men var det ikke. Det begyndte med, at otte personer i Ørsted ville skyde hver 100.000 kr. i køb af kroen. På det første informationsmøde om projektet, stod det dog klart, at skulle det blive til noget, så skulle der sælges folkeaktier på ned til 1000 kr. for at få borgerne i Ørsted med. Det var de otte ikke umiddelbart med på, men processen gik i gang.

En arbejdsgruppe på 8-10 mennesker trykkede derefter dørklokker i Ørsted og fik hurtigt tilsagn om folkeaktier for i alt 900.000 kr. Der manglede altså 300.000 kr. for også at dække omkostningerne ved købet. Humøret var i bund, men gruppen tog en tur mere og fik nogle til at forhøje deres tilsagn, så målet blev nået i august og kroen købt i september af den daværende ejer, restauratør Poul Hansen fra Århus.

400 Ørsted-borgeres køb af en landsbykro vakte opsigt landet over. Især da TV 2 lavede fire udsendelser om Ørsted og kroen, nemlig ”Landsbyen, der ikke ville dø”. De blev hver gang set af omkring 600.000 mennesker. En ubetalelig reklame, der virkelig satte Ørsted på landkortet. Stadigvæk nævner folk rundt omkring i landet udsendelserne og kroen, når man siger, at man er fra Ørsted.

Men købet af kroen var kun begyndelsen. Kroen trængte til en hånd både ude og inde. Også mere, end initiativtagerne havde forventet. Med 2 millioner i fondsmidler, kroens egne penge og omkring 10.000 frivillige arbejdstimer er Ørsted Kro siden blevet restaureret både ude og inde. Det startede med den store og uisoleret sal, derefter krostuen, indgangspartiet, nye toiletter og nyt køkken.

– Om dagen arbejdede håndværkerne på timeløn med indgangspartiet og syv nye toiletter. Efter kl. 16 arbejdede de frivilligt med at lave et helt nyt køkken, siger formanden for bestyrelsen for Ørsted Kro A/S, Dag Kristiansen. Fantastisk. Vi i bestyrelsen havde sagt, at det gamle køkken bare skulle repareres. Nej sagde håndværkerne. Det skal lave ordentligt.

Nogle kan nok huske, at det lugtede af tis, når man kom ind på kroen. Trods mange afvaskninger i det gamle toilet, forsvandt lugten ikke. Det viste sig nemlig, at afløbet fra pissoiret løb direkte ned i jorden under gulvet.

Norddjurs Kommune gik også med og bevilgede 500.000 kr. til baghuset, hvor der i dag er bl.a. offentlige toiletter. Ørsted Kro har i dag 600 aktionærer og en aktiekapital på 1,7 mill. kr. Kroen er gældfri.

Sidste skud på stammen er Ørsted Kro’s køb af naboejendommen. Den er nu nu fuldt restaureret til et frivillighus med masser af  aktiviteter. Det samme kan siges om Ørsted Kro’s Venner, der står for de mange kulturelle arrangementer på kroen.

-Da vi besluttede at købe kroen, havde vi slet ikke tænkt på det sociale. Men det er blevet en vigtig del. Borgerne i Ørsted mødes som aldrig før og er kommet til at kende hinanden. Det har sat liv i byen. Først med renoveringen af kroen. Dernæst til de mange arrangementer på kroen eller bare for at spise, siger Dag Kristiansen.

Alt det skal fejres med en 10 års jubilæumsfest den 15. september.  Om eftermiddag til fødselsdagskage, popcorn og hoppeborg til børnene. Senere med spisning og musikalsk underholdning ved HP. Illum og datter og Peter Vildmand.

Relaterede artikler

SENESTE ARTIKLER