Stor interesse for “Frivillig-cafe” i Ørsted – 10 meldte sig til at være med. Mange ideer på borgermødet til et gladere Ørsted: Se og læs her

 

Over et halvt hundrede deltog i Borgermødet

Der er stor interesse for at lave en ”Frivillig-cafe” i Ørsted. Det kom tydelig frem på det borgermøde, som ”10-mands-gruppen” (Ørsted Borger- og Handelsstandsforening og Ørsted Kro’s Venner) havde indkaldt til på Ørsted Bibliotek tirsdag den 19. februar. Over et halvt hundrede mennesker var mødt op. 10 af dem meldte sig til at være med til at skabe og drive sådan en cafe. Der skal dog bruges endnu flere. Derfor indkaldes der snarest til et møde med de 10 interesserede for at få arbejdet med en cafe sat i gang.

Interessen for en central placering af cafeen samler sig ikke mindst om Gunnar Berg Møllers urmager- og guldsmede-butik og Djurslands Bank, der begge er lukkede. Men hvor cafeen skal være, skal de foreløbig 10 interesserede borgere være med til at bestemme sammen med 10-mandsgruppen.

Mange ideer til cafeen

Der var stor interessse for en frivillig-cafe i Ørsted

På borgermødet kom der mange ideer til, hvad sådan en cafe kan bruges til. Det kan være et sted, hvor man kan hygge sig med f.eks. kort- og brædtspil, internet-cafe, strikning, et sted, hvor unge kan mødes, et mødested for foreningerne, turist-information og information for tilflyttere om de mange muligheder i Ørsted-området. Kort sagt et sted man kan være – for alle.

Aktiviteter for børn og unge
En gruppe arbejder allerede på at skabe aktiviteter for børn og unge i hele området. Seks af deltagerne på borgermødet gav tilsagn om at være med i dette arbejde, som der kom mange ideer til: Lanparty (computer-spil), skak-aftener, tennis, ture i Bakkerne, filmaften, sodavands-diskotek og lanternefest (børn, der laver lanterne og går rundt i byen med dem).

Børne- og Ungegruppen har også allerede dannet en støtteforening for Børnebyen og fået ja til at bruge lokaler på skolen til aktiviteterne. Også et samarbejde med Ørsted Bibliotek er aftalt.

Skaterbane for de lidt ældre børn

Aktiviteter for børn og unge, f.eks. en skaterbane

En anden aktivitet for børn og unge kan blive en skaterbane. Det er dog en bekostelig affære, så her skal der søges fondsmidler. På Borgermødet kom der et forslag om, at det gamle stadion over for Rougsø Hallen måske kan bruges til at bygge en skaterbane på.

Udsmykning af byen
Udsmykningen af Ørsted tager nye former efter starten med over 50 mælkejunger med blomster sidste år. Der bliver måske tale om faste ”blomster-tårne” af metal. Sommerfuglene vil igen blive hængt op på mere synlige steder end sidste år. Og udviklingen af sommerfuglebedet Bag Kroen fortsætter med bl.a. udsmykning af transformatortårnet med sommerfugle.

Sommerfuglerute og ny skulptur.
På Borgermødet kom der også forslag om en sommerfugle-rute i Ørsted-området, hvor man kan gå. Og Bag Kroen arbejdes også med opstilling af et klatrestativ og en høj gynge. En ny og sjette skulptur er også på vej. Tre tre meter høje egestammer skal rejses og illustrere samtalen mellem mennesker. Og så bliver der sat ”læhegn” op omkring madpakkehusene, som ikke altid er lige behagelige at sidde i, når det blæser.

Hundeskov og tilflyttere
Mange emner var til debat på det velbesøgte Borgermøde. Således fortsætter arbejdet med at lave en hundeskov ved Kærvej. Her meldte otte sig til at være med i det fortsatte arbejde. Et andet var, hvad Ørsted kan gøre for tilflyttere og turister. Her var der forslag om ambassadører for Ørsted, der både tager kontakt til tilflyttere og turister. Også værtsfamilier for tilflyttere er en mulighed. Og ikke mindst informationsmateriale som f.eks. en brochure om de mange aktiviteter og muligheder i Ørsted. Sådan en brochure bør også ud til de mange sommerhuse.

 

Seværdigheds-standere

Til at gøre opmærksom på de mange muligheder i Ørsted vil der også blive såkaldte seværdigheds-standere, der vil blive opstillet forskellige steder i byen. De vil vise vej til de mange seværdigheder, som man ikke umiddelbart ser, når man kører eller går gennem byen.

Så der er sat gang i mange ting. 10-mandsgruppen mødes i starten af marts for at prioritere de mange ideer og ønsker, der kom frem på Borgermødet.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk