SPAR-købmanden donerer 8000 kr. i startkapital til Frivillighuset

SPAR-købmanden donerer 8000 kr. til startkapital til Frivillighuset

Mette Søborg (yderst til højre) overrækker 8000 kr. til frivillighusets formand, Jane Hansen. Til venstre for hende bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Egeberg, Anni Vinther og Iben Thuesen,

Frivillighuset i Ørsted – naboejendommen til Ørsted Kro – fik en flot startkapital i lørdag den 16. maj, da de tegnede medlemmer og solgte genbrugs-poser ved SPAR-købmanden på Storegade. Købmanden donerede 8000 kr. til Frivillighuset – et oprundet beløb fra en lørdags-omsætning tidligere på året. Desuden fik Frivillighuset udsolgt af 30 genbrugsposer, syet af frivillige af brugt arbejdstøj fra nogle af virksomhederne i Ørsted. Ikke mindst fra AE-maskiner.

Mange tegnede medlemsskab
Mange besøgende ved Frivillighusets bod tegnede desuden støtte-medlemskab for 100 kr. om året. Det kan stadig lade sig gøre ved at aflevere en fuldmagt til Frivillighuset, så der bliver hævet 100 kr. hver den 1. juli på bank- eller sparekassekontoen. Fuldmagten er i den folder, som alle husstande i Ørsted har fået. Den kan afleveres i Frivillighusets postkasse på Rougsøvej 120 eller mailes til: frivillighusetorsted2019@gmail.com

Stor opbakning til frivillighuset
– Folderen er kun uddelt i Ørsted, men mange uden for byen fik en folder med hjem og vil tegne medlemskab, siger formanden for bestyrelsen for Frivillighuset, Jane Hansen. Det var fantastisk at mærke den store opbakning og interesse for projektet, siger hun. Det viser, at ideen er god, så nu går vi i gang med alle formaliteterne. Det vil sige tegninger af indretningen, ansøgninger til kommunen om godkendelser og ansøgning til fonde om midler til restaureringen.

Planer om udendørs aktiviteter
Men inden åbningen af Frivillighuset kan finde sted i 2021 har bestyrelsen planer om udendørs aktiviteter. Først efter den 8. juni kender man kravene til forsamlings-restriktionerne. Altså, hvor mange, der må samles i de nuværende lokaler.

Forslag fra borgerne tages med
– Det var særdeles positivt, at der i løbet af lørdagen også kom forslag om indretning og aktiviteter i Frivillighuset. Tanker, som vi vil indarbejde i fremtidsplanerne, så tak for det, siger Jane Hansen.

Ørsted Kro A/S har købt naboejendommen
Det var Ørsted Kro A/S – med stor støtte fra aktionærer og venner – der i 2019 købte naboejendommen til kroen, Rougsøvej 120, for at skabe muligheder for et frivillighus. Stueetagen er nu udlejet til Frivillighuset, der er en selvstændig forening. 1. og 2. salen er udlejet som boliger.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk