Ørsted Kro’s Venner

Formål

Foreningen Ørsted Kro’s Venner vil søge – og indsamle – midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt modernisering af Ørsted Kro.

Foreningen vil også medvirke til at fremme og sikre et fortsat sundt eksistensgrundlag for vores folkeejede lokale kulturelle samlingssted i byen Ørsted.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner efter generalforsamlingen den 9. april 2019.

Formand: Tove Hjort Jensen
thj@djurslandsbank.dk – 29 11 71 93

Næstformand: Jens baisby

Kasserer: Iva Thomsen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
henningthomsen@privat.dk – 29 45 63 76

Sekretær: Lone Hegnet
lonehegnet@outlook.dk – 28 71 62 52

Presseansvarlig: Flemming Seiersen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
fs@hojgaard-okologi.dk – 40 16 91 22

Bestyrelsesmedlem: Peter Mouritsen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
pesm@tulip.dk – 22 68 23 81

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Jensen
sygehusvej34@os.dk – 60 94 43 85

Bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner efter generalforsamlingen den 9. april 2019. Forrest fra venstre Iva Thomsen (nyvalgt og kasserer), Tove Hjort Jensen (genvalgt og formand) og Kirsten Topp Jensen (nyvalgt). Bagerst fra venstre Peter Mouritsen (nyvalgt), Flemming Seiersen (genvalgt) Lone Hegnet (sekretær) og Peter Tvilum (næstformand) NYT BILLEDE FØLGER.

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro’s Venner – pdf.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk