Ørsted Kro’s Venner

Formål

Foreningen Ørsted Kro’s Venner vil søge – og indsamle – midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt modernisering af Ørsted Kro.

Foreningen vil også medvirke til at fremme og sikre et fortsat sundt eksistensgrundlag for vores folkeejede lokale kulturelle samlingssted i byen Ørsted.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner efter generalforsamlingen den 9. april 2019.

Formand: Tove Hjort Jensen
thj@djurslandsbank.dk – 29 11 71 93

Næstformand: Mads Pedersen
winnieogmads@gmail.com  –  20 63 63 52

Kasserer: Iva Thomsen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
henningthomsen@privat.dk – 29 45 63 76

Sekretær: Lone Hegnet
lonehegnet@outlook.dk – 28 71 62 52

Bestyrelsesmedlem: Pia Tastesen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
p.tastesen@gmail.com – 24 48 08 46

Bestyrelsesmedlem: Peter Mouritsen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
pesm@tulip.dk – 22 68 23 81

 Bestyrelsesmedlem: Kirsten Jensen
sygehusvej34@os.dk – 60 94 43 85

Bestyrelsen or Ørsted Kro’s Venner. Forrest fra venstre: Jens Balsby, Tove Hjort Jensen og Lone Hegnet. Bagerst fra venstre: Kirsten Jensen, Peter Mouritsen og Pia Tastesen. Iva Thomsen mangler lige.

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro’s Venner – pdf.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk