Ørsted Kro’s Venner

Formål

Foreningen Ørsted Kro’s Venner vil søge – og indsamle – midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt modernisering af Ørsted Kro.

Foreningen vil også medvirke til at fremme og sikre et fortsat sundt eksistensgrundlag for vores folkeejede lokale kulturelle samlingssted i byen Ørsted.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner efter generalforsamlingen den 30. marts 2022.

Formand: Tove Hjort Jensen
thj@djurslandsbank.dk – 29 11 71 93

Næstformand: Mads Pedersen
winnieogmads@gmail.com  –  20 63 63 52

Kasserer: Iva Thomsen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
henningthomsen@privat.dk – 29 45 63 76

Sekretær: Lone Hegnet
lonehegnet@outlook.dk – 28 71 62 52

Bestyrelsesmedlem: Pia Tastesen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
p.tastesen@gmail.com – 24 48 08 46

Bestyrelsesmedlem: Peter Mouritsen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
pesm@tulip.dk – 22 68 23 81

 Bestyrelsesmedlem: Kirsten Jensen
sygehusvej34@os.dk – 60 94 43 85

Bestyrelserne for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner: Forrest fra venstre: Evy Thomsen, Kirsten Jensen, Pia Tastesen, Anja Borup og Tove Hjort Jensen. Bagerst fra venstre: Lone Hegnet, (halvt skjult) Dag Kristiansen, Rikke Kusk Gjesing, Mads Pedersen, Hans Henrik Mikkelsen og Peter Mouritsen

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro’s Venner – pdf.

www.oerstedkro.dk