Ørsted Kro: tlf: 60 18 77 98 - info@oerstedkro.dk

Ørsted Kro:
tlf: 60 18 77 98
info@oerstedkro.dk

Kroens strategiplan

Ørsted Kro’s bestyrelser vil i fremtiden
ikke kun arbejde for kroen, men hele byen

(se hele Strategiplanen under denne indledende artikel)

– Vi vil ikke kun arbejde for Ørsted Kro, men for hele byen og egnen. Det har de to bestyrelser bag Ørsted Kro – aktieselskabet og vennerne – besluttet med en strategiplan, der rækker flere år frem, siger Dag Kristiansen – formand for Ørsted Kro A/S.

Det første initiativ er at få skabt pænere indkørsler til Ørsted i samarbejde med Ørsted Borger- og Handelsstandsforening. Det projekt er igangsat, og det forventes at vi i efteråret har to flotte indgangsportaler til byen

Ørsted Kro’s ansvar for byen
Et af strategiplanens seks punkter er kroens ansvar for byen. Herunder hører skiltningen ved indgangene til byen. Strategiplanen sikrer også, at byen kan bruge kroen til at gennemføre fest for børnene ved tændingen af juletræet på Polden og fastelavnsfest.

Opbakning til byens butikker

En anden ting er ikke mindst opbakning til byens butikker. ET er at have skabt et aktivt kultur- og foreningshus – En anden ting er butikkernes overlevelse i byen. Også markedsføring af Ørsted i Østjylland, velkomstpakke til tilflyttere, infotavle i byen og mange andre ting. Alt sammen for at sikre byens og egnens fremtid.

Arrangementer i samarbejde med andre
Ørsted kro vil også meget gerne lave fælles arrangementer med andre. Et godt eksempel var kirkekoncerten med fuldt hus i kirken med Lillian Boutté og efterfølgende New Orleans-middag på kroen. Det gentages søndag den 28. januar 2018 med en ny sangerinde fra New Orleans, men med det samme jazz-orkester. Det kan også være samarbejde med Folkeuniversitetet som med kunstudstilllingen med Per Kirkeby, fællesspisning i dagtimerne, Halloweenfest for børnene, dans og en Børne-Kulturfestival i samarbejde med Biblioteket og samarbejde med biografen, idrætsforeningerne, spejderne, rideklubben og mange andre.

Faste aktiviteter på kroen
Strategiplanen indeholder en række faste arrangementer på kroen hvert år: To musikarrangementer, to foredrag, stand-up, Ørsted Amatør Teater, kvinde – og mande-aftener, en kunstudstilling, J-dag og julefrokost. Samtidig er bestyrelserne åbne overfor andre arrangementer. Vores strategiplan hvad angår aktiviteter, skal være dynamisk, og konstant tilpasses brugernes ønsker, siger Tove Hjort Jensen, formand for Ørsted Kros Venner.

Strategiplanen gennem en lang proces
Opstarten til strategiplanen fandt sted den 14. januar 2017. og processen har været rigtig god for såvel bestyrelserne som kroens aktionærer og interessenter.
Udover kroens ansvar for byen og aktiviteter, indeholder den også fire andre punkter: Samarbejdsaftale med krovært Janne Simonsen, kroens forretningsudvalg, samarbejdet med aktionærskaren, vennerne og hjælperne. Kroens bygninger har også været genstand for mange drøftelser i strategiplanen.

Kroen skal være med til at gøre Ørsted til et godt sted at bo
Ideen og grundlaget for Ørsted Kro er, at byens ejerskab af Ørsted Kro skal være med til at sikre byens overlevelse, skabe rum for mangfoldighed og aktiviteter samt være et samlingssted, der sikrer sociale fællesskaber i byen på tværs af allerede etablerede fællesskaber. Ørsted Kro skal sikre, at Ørsted er et godt sted at bo og leve.

Du kan herunder se hele strategiplanen:

Strategi 2017 – pdf

Relaterede artikler

SENESTE ARTIKLER


Se hele kalenderen