Hyggelig generalforsamling i Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner: Overskud i regnskaberne og nyt medlem af en af bestyrelserne

Ørsted er opskriften på, hvad en lokalbefolkning kan, når vi står sammen. F.eks.købe en kro og få driften af den i top. Det er vores by blevet kendt for landet over. Det er kun syv år siden, vi købte kroen. Kun et år siden vi købte naboejendommen.

Alligevel kan Ørsted Kro A/S fremvise et overskud på 42.000 kr.i 2019 og Ørsted Kro’s Venner et overskud på 44.000 kr. Flot, flot. Og budgetterne for 2020 viser forventede overskud på henholdsvis 93.000 og 35.000 kr.

Bl.a. derfor blev det to hyggelige generalforsamlinger med god stemning tirsdag den 25. august. Her skete der samtidig en udskiftning i bestyrelsen hos Vennerne. Peter Tvilum ønskede et udtræde af bestyrelsen efter 7 meget aktive år.  I stedet valgtes Jens Baisby – gift med sognepræst i Ørsted, Susanne Marie Park Dahlgaard. Helt fra gammel tid har der været forbindelse mellem kirke og kro. Det er der også i Ørsted med fælles arrangementer som f.eks. jazz i kirken. Lone Hegnet blev genvalgt.

Herunder kan du se meget mere, nemlig beretningerne fra generalforsamlingerne og regnskaberne.

Udsendt_ÅRSRAPPORT EKSTERN 2019 (1)

Udsendt_ØKV regnskab 2019 underskr. af revision

Ørsted Kro AS og ØKV_Generalforsamling 2020_version 2

Beretning AS 2019_Dag_version 20.08.25

Beretning ØKV 2019_Tove_version 20.08.24

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk