Grethe og Gert Rasmussen får årets “Græsrodspris” for deres store indsats

Meget, meget fortjent har Grethe og Gert Rasmussen fra Ørsted fået årets “Græsrodspris”, som en selvbestaltet komite med journalist John Pedersen som primus motor uddeler. Grethe og Gert blev fejret ved den irske aften i Blåhvalen i Hevring lørdag den 25. maj – en del af ELRO-dagene.

Fhv. borgmester Torben Jensen holdt talen for ægteparret, som han betegnede som meget beskedne og uden de store armbevægelser. De gør bare arbejdet og har gjort det i over 30 år.

Nævnes blandt mange andre aktiviteter kan Gert Rasmussens formandskab for Rougsø Hallen og Ørsted Borgerforening, der i dag er sluttet sammen med handelsstandsforeningen. Grethe Rasmussen er simpelthen badminton i Ørsted og en mor for både børn og voksne, når det gælder badminton.

Holdet bag uddelingen af Græsrodsprisen: Fra venstre Tom Byskov, Flemming Seiersen, Torben Jensen, John Pedersen og Tove Schmidt. Forrest Grethe og Gert Rasmussen

Og så er de fælles om projektet “Oldtimer” i Allingåbro. Her er Gert Rasmussen også formand. Grethe har skaffet over en million kr. til veje til den udvidelse af bil-museet, som netop indvies søndag den 26. maj – dagen efter, de fik “Græsrodsprisen”. Kronen på værket efter flere års arbejde, kan man roligt kalde det. Tillykke til de to, der har betydet så meget for vores lokalsamfund.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk