Giv tilsagn om lån eller køb aktier i Ørsted Kro – SENEST SØNDAG DEN 30. JUNI – for at vi kan købe nabo-ejendommen til kroen

Der var stor aktivitet på Polden i Ørsted lørdag formiddag den 29. juni. Udover lørdagshygge med musik, gratis kaffe og rundstykker og juice til børnene blev der tegnet aktier i Ørsted Kro og givet tilsagn om lån fra interesserede borgere til kroens køb af nabo-ejendommen. Fristen for at købe aktier eller give lånetilsagn til formålet er søndag den 30. juni kl. 23.59.

Tidligere tilsagn kan overføres til køb af naboejendommen
Hvis du allerede har givet tilsagn om lån til køb af Djurslands Banks bygning eller tegnet aktier, bedes du også senest søndag ved midnat meddele, om du vil overføre dit tilsagn til køb af naboejendommen til kroen. Købet af bankbygningen er nemlig ude af billedet, da vi ikke har fået fondsmidler til formålet.

Du kan i alle tilfælde – også hvis du har spørgsmål – henvende dig på mail: kultur@oerstedkro.dk eller på telefon 29 11 71 93 til Tove Hjort Jensen.

– Vi håber meget , vi når i mål med støtte fra borgerne i Ørsted, som vi gjorde det i 2013 med køb af Ørsted Kro, siger Tove Hjort Jensen.

Frivillig-cafe i stueetagen
I naboejendommen – det kan blive til “Byens hus” for alle – er der to udlejede lejligheder, mens Genbrugsen har lejet bagbygningen til opbevaring af møbler. Planen er, at der f.eks. kan indrettes en frivillig-cafe med en række aktiviteter i stueetagen ud mod Rougsøvej. Derfor tegnede arbejdsgruppen bag planerne om en frivillig-cafe da også medlemmer til en støtteforening for cafeen på Polden lørdag formiddag.

Vellykket formiddag
Alt i alt en vellykket formiddag, hvor børnene kunne more sig i hoppeborgen fra Djurslands Bank eller deltage i Børne- og Ungegruppens konkurrence og få en gratis juice. De voksne kunne få sig gratis kaffe og rundstykker (doneret af Ørsted Bageri) eller besøge spejdernes mini-loppemarked. Rougsø Runners startede og sluttede deres lørdags-løb på Polden. Rene Franz var med til at skabe den hyggelig stemningen med sin musik og sang. Og igen kom Rougsø Fællesråds grejbank i brug med borde og stole. Flagene var hejst i hele byen af folk fra Ørsted Borger- og Handelsstandsforening, der sammen med Ørsted kro’s Venner sørgede for lørdagshyggen.

Vær med til at passe vores blomster
Ikke at forglemme: Der var igen plantet blomster i tre store blomsterkummer på Polden. Kommunen havde ellers sparet dem væk, men har foræret blomster til Ørsted. Nu er det så byens borgere, der står for at passe dem. Ikke mindst med vand, som enhver kan hente fra en hane i gården bag Djurslands Banks bygning, hvor der også er vandkander til rådighed. Ind imellem skal blomster også nippes. Det står enhver frit for.

 

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk