Fornøjeligt vælgermøde på Ørsted Kro flyttede stemmer

Fhv. borgmester Torben Jensen klarede sin ny rolle som udspørger ganske godt.

Det har været påstået, at vælgermøder med politiske kandidater ikke flytter stemmer. Det gjorde vælgermødet på Ørsted Kro mandag den 8. juni en uges tid før kommunalvalget. De 150 deltagere i vælgermødet kunne nemlig elektronisk afgive deres stemmer før vælgermødet og bagefter to timer senere. Selv om det statistiske materiale ikke er stort, så var tendensen dog klar for de kandidater, der fik flyttet stemmer. Helt op til 75 procent

Ulf harbo flyttede 75 procent
Ulf Harbo fik inden starten 4 stemmer og efter 7 (+ 75 %), Benno  Blæsild fra Venstre fik før vælgermødet 10 stemmer og efter 12 (+ 20 %). Jens Meilvang fra Liberal Alliance øgede sit stemmetal fra 4 til 5 (+25 %) og Jytte Schmidt fra Socialistisk Folkeparti fik 10 stemmer og derefter 11 (+ 10 %). En enkelt, Lars Pedersen fra Socialdemokratiet gik tilbage fra 5 til 4. Resten var status quo. Procentvis er udsvingene store, men tallene er jo som nævnt små.

Hvordan opførte kandidaterne sig?
En anden konkurrencen, som ordstyreren Dag Kristiansen, fik publikum med på, hvordan kandidaterne opførte sig. Der skulle tages stilling til fire spørgsmål:

  1. Benno Blæsild fra Venstre fik flest klapsalver og vakte mest jubel og begejstring.
  2. Benny Hammer fra Det Konservative Folkeparti holdt tiden bedst.
  3. Jens Meilvang fra Liberal Alliance viste den bedste performance.
  4. Jytte Schmidt fra Socialistisk Folkeparti holdt bedst “den gode tone”

Valgflæsk? – Overbygning på Rougsø Skolen i Ørsted
Ved indgangen fik deltagerne i vælgermødet udleveret små pose med flæskesvær (valgflæsk).Om det var det, der inspirerede flere af kandidaterne til at foreslå, at Rougsøskolen igen skal have en overbygning op til 9. klasse, ja det vides ikke. Det var der vist heller ikke mange af de 150 vælgere, der troede på. Til gengæld så der ud til at være flertal for, at der ikke i de næste fire år skal ske ændringer i skolestrukturen i Norddjurs Kommune. Og så blev det også foreslået, at der kan udlægges et nyt område til industri og virksomheder i Ørsted. Det skulle så være ud til Rougsøvej lige ved siden af DLG.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk