Flotte by-portaler op ved indkørslerne til “Ørsted en glad by” – Kom og være med til at fejre det fredag den 13. april kl. 16-17.

By-portaler ved indkørslerne til
”Ørsted en glad by” – kom og
vær med til at fejre det den 13. april

Det bliver nu helt klart for enhver, at man kører ind i ”Ørsted en glad by”. Fredag den 13. april markeres opsætningen af to store og flotte by-portaler ved indkørslerne fra henholdsvis Allingåbro- og Holbæk-siden. Det sker fra kl. 16 til 17 ved Rougsø Skolen ved indkørslen fra Holbæk-siden. Her er alle velkommen til gratis forfriskninger.

Sloganet bliver til virkelighed
Det var på generalforsamlingen sidste år i Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner, der kom forslag om sloganet ”Ørsted en glad by”. Dette slogan står på de to nye by-portaler, hvor der bliver plads til fire bannere på en gang om begivenheder m.v. i Ørsted. Der bliver også faste holdere til flagstænger.

Niels Jørgen Pedersen er bagmanden
Det er en arbejdsgruppe fra Ørsted Kro’s Venner og Ørsted Borger- og Handelsstandsforening, der har arbejdet med at få by-portalerne lavet. Niels Jørgen Pedersen fra Ørsted Kro’s Venner har stået for produktionen af by-portalerne i galvaniseret jern. Det har på ingen måde været gratis, så det har været nødvendigt med sponsorer. Det er Sparekassen Djursland, Djurslands Bank, Ørsted Telte, AE-Maskiner, Murerfirmaet Kusk og Thomsen, entreprenørforretningen Erik Petersen og Ørsted Kro’s Venner.

Sponsorer giver is, kaffe m.m.
Forfriskninger som kaffe, is, pølser, brød og drikkevarer er sponsoreret af de to nævnte pengeinstitutter, Ørsted Bageren og Borger- og Handelsstandsforeningen.

Mange spændende ting på dagsordenen til generalforsamlingerne i kroen

Det har længe været et ønske fra arbejdsgruppen bag portalerne at få skabt mere indbydende indkørsler til Ørsted. Det sker nu. På generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner tirsdag den 17. april kl. 18.00 vil det da også blive et punkt på dagsordenen sammen med bl.a. en række andre: Krobygningen har i mange år aldrig været i en bedre stand end nu, takke være de frivillige, kroen som et meget populært madsted med tusindvis af gæster, tiltrækning af nye aktionærer, strategien ”vores ansvar i byen”, det nye initiativ: Kulturtorsdag, nye medlemmer i venneforeningen, Home-prisen som et kæmpe-skulderklap til de frivillig., m.v.

Bestil adgangskort senest onsdag den 11. april
For at deltage i generalforsamlingerne skal du bestille adgangskort – senest onsdag den 11. april på kultur@oerstedkro.dk.

Samarbejdet mellem kro og borger- og handelsstandsforening fortsætter
Det nu indledte samarbejde mellem kroen og borger- og handelsstandsforeningen om by-portalerne fortsætter i øvrigt allerede dagen efter kroens generalforsamlinger, nemlig den 18. april, med et møde mellem kroen og foreningen. Her skal man drøfte, hvordan Ørsted kan blive et endnu bedre og sjovere sted at bo, problemet med de tomme forretninger, forskønnelse af Ørsted og meget mere.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk