En søndag formiddag bliver Ørsted kro lige opdateret af 15 morgenfriske mennesker

Selv om gæsterne i høje toner roser Ørsted Kro, som ser rigtig godt ude både ude og inde, kræver det jo alligevel vedligeholdelse. Det er Ørsted Kro A/S, der står for det som ejer af bygningerne, mens Ørsted Kro’s Venner er ansvarlig for de mange kulturelle arrangementer. Så søndag morgen den 10. marts kl. 8.00 mødte 15 frivillige op til en arbejdsdag for lige at opdatere kroen og udbedre de små skavanker.

Efter morgenkaffen gik de så i gang med at få sat lister på gulv og på loft på plads, pletmale rundt omkring, hvor kroen har fået nogle stød, ordne en dør ved kælderindgangen til scenen i krosalen, sætte en ny lampe op ved bagindgangen fra Bag Kroen, rydde op på og bag scenen – for nu lige at nævne bare nogle af tingene.

Denne frivillighed og lyst til at møde op, når der skal gøres noget på vores kro, er alfa og omega for, at vores vigtige samlingspunkt i Ørsted stadig kan fremstå flot og indbydende. Så mange tak for det, siger bestyrelsen for kroen og krovært Janne Simonsen.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk