Det sker på Ørsted Kro

Juli og august: Sommeråbent hver torsdag og fredag. Frokost fra kl. 12.00. Middag fra kl. 18.00. – Se menukortet.

Fredag den 9. oktober kl. 19.00: Kulturnat (Trækfuglene underholder)

Lørdag den 5. december kl. 18.00: Kroens julefrokost. I år kan du vælge, om du vil sidde i salen med musik af Danmarks John (John Mogensen musik) eller i restauranten.

I øvrigt planlægges en række andre arrangementer i efteråret og vinteren. Herom senere.

 


 

 

www.oerstedkro.dk