Borgmester Jan Petersen gjorde fin reklame for Ørsted Kro og by på Landdistriktskonference

Ørsted er som bekendt blevet landskendt for borgernes overtagelse af Ørsted Kro. Og netop Ørsted Kro og Ørsted i det hele taget blev brugt som et godt eksempel på sammenhold, fællesskab og initiativ  på en Landdistriktskonference i Silkeborg onsdag den 28. februar om fællesøkonomi.

Den var arrangeret af Kooperationen. Der var 130 deltagere fra hele landet. På konferencen fremhævede Norddjurs Kommunes borgmester, Jan Petersen, netop Ørsted som et godt eksempel på, hvad ildsjæle, fællesskab og sammenhold kan skabe i landdistrikterne.

– Vores politik i Norddjurs er, at tingene skal gro nede fra. Når de gør det, støtter vi det. Det er Ørsted et godt eksempel på. Byen har igennem årene mistet en række institutioner, men har rejst sig igen takket være initiativ, sammenhold og kompetente mennesker i Ørsted Kro’s bestyrelse, sagde Jan Petersen. Også et eksempel på fællesøkonomi. Borgerne har indskudt 1,6 mill. kr.i aktiekapital

Borgerne i Ørsted købte den lukningstruede kro i 2013 og har siden restaureret den med stort set frivillig arbejdskraft, ansat en forpagter til at drive kroen og står i dag bag en række kulturelle arrangementer, der samler byen.

Dermed var han helt på linje med en række andre oplægsholdere om fællesskab og økonomi i landdistrikterne.

– Vi skal gøre det selv. Se bare at komme i gang, sagde Anders K. Brandt fra Sønderborg Fællesfond.

– Thise Mejeri er et godt eksempel på, at vi kan, sagde formanden for bestyrelsen, Arne Bisgaard. Det økologiske andels-mejeri, der startede i 1980’erne, runder nu en omsætning på 1 milliard kroner.

 

 

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk