Ørsted Kro A/S

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed.

Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S efter generalforsamlingen den 9. april 2019.

Formand: Dag Kristiansen
dak@finansudd.dk – telf. 29 16 31 09

Næstformand: Peter Mouritsen
pesm@tulip.dk -telf. 22 68 23 81

Kasserer: Iva Thomsen
henningthomsen@privat.dk – telf. 29 45 63 76

Sekretær: Bjarne Stuhr Nygaard Pedersen
bjarnepedersen07@gmail.com – telf. 22 73 00 07

Direktør: Johnny Andersen
8950@mailreal.dk – telf. 20 94 05 66

Presseansvarlig: Flemming Seiersen
fs@hojgaard-okologi.dk – telf. 40 16 91 22

Bestyrelsesmedlem: Anja Borup
anja-borup@hotmail.com – telf. 22 94 27 23

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S efter generalforsamlingen den 9.april 2019. Forrest fra venstre Iva Thomsen (nyvalgt og kasserer), Bjarne Pedersen (sekretær) og Anja Borup (genvalgt). Bagerst fra venstre Flemming Seiersen og Johnny Andersen (begge genvalgt), Dag Kristiansen (formand) og Peter Mouritsen (nyvalgt og næstformand).
(klik billederne, så bliver de større)

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro A/S – pdf

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk