Ørsted Kro A/S

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed.

Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S efter generalforsamlingen den 29. maj 2021

Formand: Dag Kristiansen
dak@finansudd.dk – telf. 29 16 31 09

Næstformand: Peter Mouritsen
pesm@tulip.dk -telf. 22 68 23 81

Kasserer: Iva Thomsen
henningthomsen@privat.dk – telf. 29 45 63 76

Sekretær: Bjarne Stuhr Nygaard Pedersen
bjarnepedersen07@gmail.com – telf. 22 73 00 07

Direktør: Anja Borup
anja-borup@hotmail.com – telf. 22 94 27 23

Pia Tastesen
p.tastesen@gmail.com – telf. 24 48 08 46

Hens Henrik Mikelsen – telf. 26 85 22 54
hhddsrougsoe@gmail.com

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S: Forrest fra venstre Peter Mouritsen og Hans Henrik Mikkelsen. Bagerst fra venstre Anja Borup, Dag Kristiansen og Pia Tastesen. De to øvrige: Iva Thomsen og Bjarne Pedersen var der ikke lige.

 

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro A/S – pdf

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk