Ørsted Kro A/S

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed.

Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S efter generalforsamlingen den 30. marts 2022:

Formand: Dag Kristiansen
dak@finansudd.dk – telf. 29 16 31 09

Næstformand: Peter Mouritsen
pesm@tulip.dk -telf. 22 68 23 81

Kasserer: Iva Thomsen
henningthomsen@privat.dk – telf. 29 45 63 76

Sekretær: Rikke Kusk Gjesing
kuskgjesing@gmail.com – telf. 22 55 49 91

Direktør: Anja Borup
anja-borup@hotmail.com – telf. 22 94 27 23

Pia Tastesen
p.tastesen@gmail.com – telf. 24 48 08 46

Hens Henrik Mikkelsen – telf. 26 85 22 54
hhddsrougsoe@gmail.com

Bestyrelserne for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner: Forrest fra venstre: Evy Thomsen, Kirsten Jensen, Pia Tastesen, Anja Borup og Tove Hjort Jensen. Bagerst fra venstre: Lone Hegnet, (halvt skjult) Dag Kristiansen, Rikke Kusk Gjesing, Mads Pedersen, Hans Henrik Mikkelsen og Peter Mouritsen. (se under de to organisationer, hvem der er medlem af hvilken bestyrelse)

 

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro A/S – pdf

Krovært Sascha Steenfath: Telefon 22 11 12 82 – mail: saschasteenfath@hotmail.com

www.oerstedkro.dk