Ørsted Kro A/S

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed.

Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S efter generalforsamlingen den 30. marts 2022:

Formand: Dag Kristiansen
dak@finansudd.dk – telf. 29 16 31 09

Næstformand: Peter Mouritsen
pesm@tulip.dk -telf. 22 68 23 81

Kasserer: Iva Thomsen
henningthomsen@privat.dk – telf. 29 45 63 76

Sekretær: Rikke Kusk Gjesing
kuskgjesing@gmail.com – telf. 22 55 49 91

Direktør: Anja Borup
anja-borup@hotmail.com – telf. 22 94 27 23

Pia Tastesen
p.tastesen@gmail.com – telf. 24 48 08 46

Hens Henrik Mikkelsen – telf. 26 85 22 54
hhddsrougsoe@gmail.com

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S: Forrest fra venstre Peter Mouritsen og Hans Henrik Mikkelsen. Bagerst fra venstre Anja Borup, Dag Kristiansen og Pia Tastesen. De to øvrige: Iva Thomsen og Bjarne Pedersen var der ikke lige.

 

Vedtægter

Vedtægter Ørsted Kro A/S – pdf

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk