Ørsted Kro A/S

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed.

Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S blev valgt på generalforsamlingerne den 2. september 2013, den 13. marts 2015 og 7. april 2016.
Konstitueret således:

Bestyrelsen for Ørsted kro A/S. Forrest fra venstre: Krista Andreasen, Bjarne Pedersen og Anja Borup (nyvalgt på generalforsamlingen den 25. april). Bagerst fra venstre: Torben Bach, Johnny Andersen, Dag Kristiansen og Flemming Seiersen

Formand: Dag Kristiansen
dak@finansudd.dk – telf. 29 16 31 09

Næstformand: Torben Bach
Tsb@bachogpedersen.dk – telf. 22 94 48 00

Kasserer: Krista Andreasen
kristaogjens2007@gmail.com – telf. 51 86 01 07

Sekretær: Bjarne Stuhr Nygaard Pedersen
bjarnepedersen07@gmail.com – telf. 22 73 00 07

Direktør: Johnny Andersen
8950@mailreal.dk – telf. 20 94 05 66

Presseansvarlig: Flemming Seiersen
fs@hojgaard-okologi.dk – telf. 40 16 91 22

Bestyrelsesmedlem: Anja Borup
anja-borup@hotmail.com – telf. 22 94 27 23

 

Vedtægter

Ørsted Kro A/S – Vedtægter 2015 – pdf.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk