Generalforsamling Ørsted Kro A/S – 2017

Vi har gjort det for vores egen (borgernes) og hele byens skyld

– I dag, den 25. april, er det præcis 4 år siden vi forhandlede med den tidligere ejer om at købe Ørsted Kro. En mindeværdig tid og resultatet har sat sine tydelige spor i Ørsted og omegn. Vi gjorde det ikke for at tjene penge, men for at gøre noget sammen og være fælles om noget. Samtidig ville vi gerne være med til at sikre vores by i fremtiden. Og vi gjorde rigtigt, viser resultatet i dag.

Sådan indledte formanden for bestyrelsen for Ørsted Kro A/S, Dag Kristiansen, sin beretning på årets generalforsamling., som næsten 100 aktionærer deltog i. Aktieselskabet står som ejer af kroen, mens forpagter Janne Simonsen står for den daglige krodrift. Formanden rettede en stor tak til forpagteren for den flotte måde, hun driver kroen på og for det gode samarbejde.

Aktiekapitalen vokset med 109.000 kr. på et år
På sidste års generalforsamling blev der skudt en aktie-kampagne i gang. Målet var at tegne for 100.000 kr. nye aktier i 2016. Det endte med 109.000 kr. Det er fordelt på 47 nye aktionærer, der tegnede for 68.000 kr. Eksisterende aktionærer tegnede for 41.000 kr. Det var næsten dobbelt så mange nye aktier som i 2015. I år er der indtil nu tegnet for 25.000 kr.
Aktiekapitalen er dermed på 1.647.000 kr. fordelt på 567 aktionærer.

Strategiplan for fremtiden med inddragelse af aktionærerne
Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner er i gang med at lave en strategiplan for de kommende år. Planen omfatter både krobygningerne og kommende aktiviteter. Aktionærerne blev på generalforsamlingen inddraget i dette arbejde og afleverede skriftligt en række ideer og forslag, som kommer til at indgå i det fortsatte arbejde.

Vores ansvar for byen
Strategiplanen kommer også at omfatte hele byen. Det er ikke nok at købe kroen og forpagte driften ud. Kroens bestyrelser føler et medansvar for, hvad er skal ske i helebyen i fremtiden. Der vil der komme mange ideer til. Her vil kroen tage initiativ til et samarbejde med en række af byens foreninger.
En af aktionærerne, Anni Reintoft, foreslog et slogan for Ørsted:
– Når Århus kan kalde sig ”Smilets by” kan vi kalde os ”En glad landsby” til afløsning for ”Landsbyen, der ikke ville dø”. Det skal så defineres, hvad der gør os til en glad landsby og gøre den endnu gladere.

De frivillige er kernen
Ivan Hammer Sørensen takkede begge bestyrelser for de mange rigtige beslutninger, de har truffet. Vi kan godt finde kroer andre steder, der ser godt ud og serverer god mad. Men her hos os er det de frivillige, der er kernen i det hele. De frivilliges arbejde, begejstring og stolthed er de bedste ambassadører for vores kro og vores by, sagde han.

Bestyrelsen for Ørsted kro A/S. Forrest fra venstre: Krista Andreasen, Bjarne Pedersen og Anja Borup (nyvalgt på generalforsamlingen den 25. april). Bagerst fra venstre: Torben Bach, Johnny Andersen, Dag Kristiansen og Flemming Seiersen

En ny valgt til kroens bestyrelse
På forhånd havde Gitte Dahlerup meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. Hun har været med siden starten i 2013 og har på den aller bedste måde varetaget jobbet som sekretær. Hun blev takket for sine store indsats.

I stedet blev valgt Anja Borup, Ørsted, for også at få den yngre generation med i kroens ledelse. Anja Borup er bl.a. kendt for sin aktive indsats i Rougsø KFUM, hvor hun spiller håndbold på 15. år. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. plejehjemmet i Allingåbro og er i dag frisørelev i Centrum Salonen i Ørsted.

Til bestyrelsen genvalgtes Johnny Andersen, Krista Andreasen og Flemming Seiersen.
Til revisor genvalgtes Dansk Revision.

Beretning 2016

EKSTERN AARSRAPPORT 2016

Der udbetales som bekendt ikke udbytte af aktierne i Ørsted Kro A/S – i hvert fald ikke i kontanter. Til gengæld kunne de næsten 100 aktionærer til generalforsamlingerne glæde sig over en fantastisk lækker buffet, som forpagter Janne Simonsen havde lavet – som sædvanligt alt lavet fra bunden af.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk