Generalforsamling Ørsted Kro’s Vennner – 2019

På generalforsamlingen i Ørsted kro’s venner tirsdag den 9. april 2019 på Ørsted Kro var der blandt den 80 deltagere tilfredshed med aktiviteterne og resultatet af 2018. Ørsted kro’’s venner har haft et overskud på 15.897 kr. og en omsætning på 173.260 kr.

Til bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner blev Kirsten Kopp Jensen nyvalgt i stedet for Niels Jørgen Pedersen, der ikke ønskede genvalg. Formanden Tove Hjort Jensen blev genvalgt.
Ifølge vedtægterne indtræder tre medlemmer af bestyrelsen for Ørsted kro A/S i bestyrelsen for venne-foreningen. Det er Peter Mouritsen, Iva Thomsen og Flemming Seiersen.

Ørsted Kro AS og ØKV Generalforsamling 2019

Beretning 2018
Ørsted Kro’s Venner ved formanden, Tove Hjort Jensen

ØKV – ÅRSRAPPORT 2018
Ørsted Kro’s Venner ved kassereren, Krista Andreasen

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk