Generalforsamling Ørsted Kro’s Vennner – 2018

Generalforsamling 2017 – Ørsted Kros Venner


Ørsted Kros Venner – Årsrapport og regnskab 2017

Beretning Ørsted Kros Venner (2017) 17. april 2018

Ved formanden, Tove Hjort Jensen:

Velkommen til alle medlemmer af Ørsted Kros Venner.

Når vi skal lave beretning, så er det altid sjovt at se tilbage på hvad der nu lige er sket på vores kro det sidste år.

Ja, for et år siden havde vi lige afsluttet den store ombygning af indgang, toiletter samt køkken.

Vi pustede alle ud og var glade for at vi nu skulle til at nyde vores flotte kro.

Og hold da op hvor har vi nydt at se de flotte lokaler blive brugt – og hvor har vi fået mange tilkendegivelser fra folk som er dybt imponeret over det arbejde som udført. De mange gæster er især imponeret over at det var muligt at få lavet på så kort tid – men også imponeret over at det kunne lade sig gøre med så meget frivillig arbejdskraft. Så ”rosen” er hermed givet videre til alle jer som knoklede her i starten af året.

Strategi

I starten af 2017 brugte vi en del tid på vores strategi for Ørsted Kro, og vi syntes også at det færdige resultat blev godt – en brugbar ”drejebog” for vores kro.

Jeg vil trække et par hovedemner ud – nemlig ”vores ansvar i byen” – og ”aktiviteter”.

Vi føler at vi som bestyrelse har et ansvar for byen som Dag også nævner, og vi har alle gjort os nogle tanker om det at bo og færdes i Ørsted.

Derfor var vi også glade, da vi blev kontaktet af en gruppe studerende fra Ålborg Universitet, som var ved at skrive semester projekt om Ørsted. De inviterede til workshop, hvor der var en god dialog omkring hvilke udfordringer som Ørsted havde – og hvad der skulle til for at Ørsted var en dejlig by at bo og færdes i. Her følte vi også at vi havde et ansvar for deltagelse, og deltog fra Ørsted Kro bestyrelserne med tre personer.

Når deres færdige projekt er afleveret til Norddjurs Kommune, så får vi det også til gennemsyn. Vi er spændt på at se hvilke konklusioner de kommer frem til og hvad vi evt. skal arbejde videre med.

Det bliver helt sikkert også et vigtigt punkt i vores kommende samarbejde med Ørsted Borger- og Handelsstandsforening, hvor vi har vores første fælles møde i morgen.

Som led i ”vores ansvar i byen” har vi også allerede fået indføjet i vores samarbejdsaftale med Janne, at fastelavnsfest og juletræsfest selvfølgelig skal holdes på vores kro. Det er vigtig for os at Ørsted Kro er byens samlingssted.

Kulturtorsdag
Kulturtorsdag er vores nye tiltag, som også er med i vores strategi i forhold til aktiviteter.

Vi ville gerne skabe en kultur omkring fællesskab. Vi ville gerne have at man en gang om måneden kunne komme på Ørsted Kro og hygge sig med andre – få noget godt mad samt forskellig underholdning. Vores ønske var også at vi kunne gøre dette til en lav pris, så alle kunne være med.

Vi søgte forskellige fonde, og vi fik tilskud fra Gl. Estrup Lions Club Svanerne, Genbrugsen samt kommunens kulturpulje – og vi var så klar til at gå i gang i november måned. De samlede tilskud betød at vi havde likviditet til 10 gange.

Projektet kunne kun lade sig gøre fordi vi har en aftale med seniordamerne om at de sørger for borddækning, servering, opvask m.m.

Det er rigtig vigtigt for os at frivilligheden er en aktiv part i dette projekt.

Vores oprindelige tanke var at kalde torsdagene for senior torsdag. Inden vi døbte barnet blev vi dog klogere. Vi har et ønske om at alle aldre kan deltage i arrangementerne, og idet vores kro er et kultur- og foreningshus, er det rigtige navn ”Kulturtorsdag”.

Vi har nu afholdt 5 gange – og det har været en stor succes med mellem 60-85 gæster hver gang.

Vi har i vinter søgt Frivilligrådet om kr. 16.500 til forsættelse af Kulturtorsdag et halvt år yderligere.

Dette er bevilget – så vi kører videre helt til og med maj måned 2019, uden vi dog har planlagt hvad der skal ske på de 6 gange. Vi er altid åbne for gode ideer.

Aktiviteter
Vi kan igen se tilbage på et år med forskellige aktiviteter.

En del arrangementer er efterhånden blevet en tradition – det er M-aften, Q-aften, teater, J-dag og julefrokost.

Stand-up og kunstudstilling med forskellige kunstnere er efterhånden også blevet en tradition.

Vi har i år haft to store arrangementer som dog ikke kommer årligt – men som giver fulde huse – og det var vælgermødet i oktober og New Orleans middag i januar som var et arrangement i samarbejde med Menighedsrådet og Jazzklubben.

Vælgermøde på Ørsted Kro har vi nu haft to faktisk 3 gange – både til folketingsvalg og 2 kommunalvalg. Og især vælgermøderne til kommunalvalget har været imponerende med 200 gæster begge gange.

Kan man sige at det er kommunens største vælgermøde…. Fra politikerne har vi også fået meget ros for afholdelsen.

En skam at der kun er kommunalvalg hver 4. år…..

Vores to næste arrangementer er også klassikerne – Standup med Dybvad den 25 april.

Vi har solgt 120 billetter, så du kan nå det endnu, da vi har plads til 150.

Ørsted Amatørteater er i fuld gang med at øve, og de har to forestillinger – onsdag d. 6 juni med forestilling og fredag d. 8 juni hvor der også er spisning.

Vi plejer jo også til generalforsamlingen at lancere en nyhed – et kommende standup.

Vi er igen blevet kontaktet at bookingbureauet – og vi har lavet aftale med Mark Le Fevre som gæster Ørsted Kro d. 14. marts 2019. Vi er med i tourplanen hvor billetsalget startede i fredags.

Homeprisen
I beretningen sidste år kunne vi glæde os over at have modtaget ”Andelskasseprisen” – og i 2017 var vi så heldige at få Homeprisen.

Da vi modtog prisen sagde Peder Jacobsen fra Home følgende: ”Ørsted Kro er et lysende eksempel på en kro, der har overlevet og samtidig skaber store værdier i lokalsamfundet”

Vi er utrolig stolte af at modtage den fornemme pris – men uden alle jer aktionærer, venner og hjælpere, så havde det aldrig være muligt.

Vi har skabt noget sammen – vi har skabt en ”ja-kultur”.

Nye medlemmer
Vi er utrolig glade for alle de medlemmer vi har i Ørsted Kros Venner.

Pr. 1. januar havde vi 287 aktive medlemmer og siden har vi fået yderligere 10 nye medlemmer. Medlemskontingentet er med til at sikre at vi har en sund økonomi. En sund økonomi for os betyder at vi kan skabe nogle gode aktiviteter samt være med til at sikre at vi har nogle flotte rammer her på kroen.

Det er vigtigt at vi hele tiden får nye medlemmer – og skulle der sidde nogle her som endnu ikke er medlem – så kom lige hen til mig bagefter, så får vi det klaret.

Hjælpere
Noget af det allervigtigste vi har på Ørsted Kro – er alle de frivillige hjælpere.

I kan så meget alle sammen – og I er altid villige til at bidrage, når vi har brug for hjælpe.

Det er uanset hvad arbejdsopgaven går ud – så får jeg altid et ”ja, det vil jeg gerne” eller ”jeg kan desværre ikke – men du må endelig spørge igen”.

TUSIND TAK for jeres hjælp – uden jer havde projekt ”Ørsted Kro” aldrig kunne lade sig gøre.

Afslutning
Til slut vil jeg sige tusind tak for samarbejdet til begge bestyrelser. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle.

Vi er en ”god” blandet bestyrelse – og lige netop det tror jeg også er vores styrke.

Også tak til dig Janne for et godt samarbejde. Det er så dejligt når vi har arrangementer – så ved vi at du har helt styr på maden – og den er ALTID fantastisk.

Endelig tusind tak til alle jer som støtter op omkring Ørsted Kro – uanset om det er som gæst, hjælper, aktionær eller medlem af Ørsted Kros Venner.

Uden jeres opbakning havde vi aldrig kunne skabe og fastholde det aktiv som Ørsted Kro er for byen.

Tusind tak – vi glæder os til fortsat samarbejde.


Henning Hansen blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning og regnskab for Ørsted Kro’s Venner blev godkendt med applaus.

Forslagene til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt. de vigtigste er:

  1. For at blive valgt til bestyrelsen skal du være medlem af Ørsted kro’s venner
  2. Generalforsamlingen indkaldes via direkte mails til medlemmerne.
  3. Dagsordenen skal være tilgængelig på Ørsted Kro’s hjemmeside senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Genvalg af bestyrelses-medlemmerne Peter Tvilum og Lone Hegnet – uden modkandidater – og revisor Susanne Kusk.

Eventuelt:

Bestyrelsesmedlem Flemming Seiersen oplyste, at der nu for første gang i flere år skal oprettes to 0-klasser i stedet for en på Rougsøskolen. der bliver i alt 29 elever i stedet for som nu 22. Det skyldes tilflyttere, som vi har fået efter den meget fokus på Ørsted. Det er meget positivt og lover godt for fremtiden. Han opfordrede i øvrigt til, at vi på naboplan byder tilflyttere inden for hos os. F.eks. ved at invitere på en kop kaffe. Mere skal der ikke til, for at nye borgere i Ørsted føler sig velkommen.

Ivan Hammer Sørensen roste de to bestyrelser for deres stor arbejde til gavn for vores by.

Fra salen var der tak til dem, der har stået bag etableringen af området ”Bag kroen” og skulpturplænen (i øvrigt Ivan Hammer Sørensen). En anden gjorde opmærksom på, at Norddjurs Kommune fortæller, at der er byggegrunde til salg i Auning.
Det er der også i Ørsted. Det skal frem.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk