Generalforsamling Ørsted Kro’s Vennner – 2017

Generalforsamling i Ørsted Kro’s Venner, den 25. april 2017 – resume af beretningen:

De frivillige er vores største aktiv
Ligesom formanden for Ørsted Kro A/S , Dag Kristiansen, lagde stor vægt på de frivilliges indsats, gjorde også formanden for Ørsted Kro’s Venner, Tove Hjort Jensen, det i sin beretning.

– De frivillige er vores største aktiv – både i kroen og i hele byen, sagde hun.

Godt Janne er flyttet ind på kroen
Hun roste kroforpagter Janne Simonsen for den måde, hun driver selve kroen på. Og hun udtryjte sin glæde over, at Janni Simonsen er flyttet ind på kroen og er blevet en del af byen . Og, at hun nu koncentrerer sig om at drive kroen og har frasagt sig forpagtningen af Thorsager Forsamlingshus.

Går det godt for Janne, går det godt for os
Stegt flæsk om torsdagen og flæskesteg om søndagen indtil den 9. april har været en stor succes med mange gæster –også ude fra. Sommerbuffeten i 2016 trak også virkelig mange til Ørsted Kro. Det fortsætter i år. Og ordrebogen bliver hele tiden større. Når, det går godt for Janne, går det godt for kroen og dermed for hele byen.

Uden tilsagn fra de frivillige ingen ombygning
Der har været en hel fantastisk opbakning fra de frivillige til ombygningen af kroen. Uden jeres tilsagn – også om at lave mere, end vi havde planlagt – havde vi aldrig turdet gå i gang, sagde Tove Hjort Jensen. 100 hjælpere har været i gang og brugt 5-6000 arbejdstimer på det. Gang det lige med 400 kr. pr. time, så kan enhver se, hvor meget jeres indsats har betydet. Dertil kommer hjælpernes indsats ved de mange aktiviteter. Det siger vi tak for med en hjælperfest den 16. juni.

Markedsføringen af kroen
Ørsted Kro’s venner annoncerer ikke så meget i de lokale aviser, der heldigvis bringer mange artikler om aktiviteterne på kroen. I stedet bruges vi den aktive hjemmeside (i gennemsnit ca. 800 besøgende om ugen), udhængsskabet på kroens facade og ikke mindst Facebook. Der er en Facebook-gruppe med 8-900 medlemmer. Når, der informeres på Facebook, og medlemmerne deler disse budskaber, så kan et opslag i løbet af en halv time nå ud til 4-5000. Dertil kommer direkte mail til aktionærer og medlemmer af Ørsted Kro’s Venner.

Stand-up prøveshow på kroen

Tove Hjort Jensen omtalte de mange arrangementer på kroen og kunne løfte sløret for et stand-up prøveshow den 15. og 16. august på Ørsted kro. Navnet må først offentliggøres 3 uger før showet. Også til den 25. april næste år er der underskrevet kontrakt om et stand-up-show. Navnet offentliggøres i september i år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer
Til bestyrelsen genvalgets Tove Hjort Jensen og Niels Jørgen Pedersen. Inge Borst blev genvalgt til revisor.

Forbedring på 165.000 kr.
Ørsted Kro’s Venner havde et overskud på 84.285 kr. i 2016 mod et underskud på 81.000 kr. i 2015. En forbedring på 165.000 kr.
For 2017 budgetteres – forsigtigt -med et overskud på 55.000 kr.

Beretning 2016

EKSTERN AARSRAPPORT 2016

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk