Generalforsamling Ørsted Kro’s Vennner – 2016

De mange hjælpere og aktive er Ørsted Kro’s største aktiv

– Alle de mange hjælpere og aktive er et af de største aktiver for Ørsted Kro. (der er ca. 100 hjælpere i vores kartoteket) Rigtig mange er misundelige på os for det. Derfor bliver vi da også kontaktet af en række byer og organisationer, der vil høre om, hvad det er , vi gør. Det sagde formanden for Ørsted Kro’s Venner, Tove Hjort Jensen, i sin beretning på generalforsamlingen torsdag den 7. april på Ørsted Kro.

En af de helt afgørende begivenheder for Ørsted Kro i 2015 har været indgåelsen af den 10-årige forpagtningsaftale med Janne Simonsen. Tirsdag den 16. juni umiddelbart før et bestyrelsesmøde sagde den hidtidige bestyrer, Kirsten Christensen, op. Hun havde fået et nyt og spændende job ved Norddjurs Kommune. Efter mange forhandlinger og ansøgninger fra 8 interesserede blev der indgået en aftale med Janne Simonsen om at forpagte den kommercielle del af kroen.

Janne vil noget med vores kro
– Og Janne har virkelig vist, at hun vil noget med vores kro. Hun har investeret i nye møbler i restaurant og krostue og helt nyt inventar i de fire værelser og meget andet, sagde Tove Hjort Jensen. Og så er Janne netop flyttet ind på kroen i lejligheden på 1. sal.

En gunstig samarbejdsaftale
Det er en samarbejdsaftale, der er gunstig for alle. Det betyder, at når hjælpere arbejder på kroen, får Ørsted Kro’s Venner en procentdel af omsætningen. Ingen arbejder altså gratis. Og stadig kan alle hjælpere få mad og drikke som hidtil. Det betaler Ørsted Kro’s Venner så kostprisen for. Det var f.eks. Seniordamerne, der stod for fællesspisningen i februar.

Sommeråbent hver dag juni-august

I samarbejdsaftalen indgår også, at vi kan holde mange forskellige arrangementer såsom julefrokost, J-dag, teater, Q-aften, M-aften, danseskole, hjælperfest, generalforsamling, 10 kulturelle arrangementer og fællesspisninger. Private fester, foreningsarrangementer og åbning i restaurant og krostue står Janne for. Allerede nu er torsdagsåbent med stegt flæsk blevet en stor succes og fra midt i juni til midt i august vil Janne holde sommer-åbent hver dag.

Underskud på 81.330 kr. – overskud i 2016
Med en omsætning på 1.314.299 kr. gav 2015 et underskud på 81.330 kr. Det at drive kro med store lønomkostninger er altså ikke rentabelt. Også derfor er forpagtningsaftalen med Janni god. Ørsted Kro’s venner budgetterer med et overskud på 31.000 kr. i 2016.

Regnskab for 2015 – pdf.
Formandens beretning for 2015 – pdf.

Den ene halvdel af salen ved generalforsamlingerne i Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro's Venner
Den ene halvdel af salen ved generalforsamlingerne i Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner

Nyvalg til bestyrelsen
På generalforsamlingen blev Niels Jørgen Pedersen nyvalg til bestyrelsen i stedet for Berit Thorngaard, der ikke ønskede at fortsætte. Peter Tvilum og Lone Hegnet blev genvalgt.
Susanne Kusk blev valgt til revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde torsdag den 14. april.

Dirigent på generalforsamlingen: Henning Hansen.
Referent: Flemming Seiersen.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk