Generalforsamling Ørsted Kro A/S – 2015

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 8. april

På en ekstraordinær generalforsamling i Ørsted Kro A/S onsdag den 8. april i krostuen blev vedtægtsændringerne – vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts – endelig vedtaget. Den ekstraordinære generalforsamling var nødvendig, fordi halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling og derfor ikke kunne vedtage vedtægtsændringerne. Det er sket nu.

Vedtægtsændringerne er:

Tilføjelse til navnet Ørsted Kro: Ørsted Kultur- og Foreningshus.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide selskabskapitalen med yderligere 1.000.000 kr. frem til til den 31. december 2019.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers  varsel.

Forslag fra aktionærer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsat senest 6 uger efter kalenderårets afslutning.

Generalforsamling 13. marts 2015

Bestyrelserne for Ørsted kro A/S og Ørsted Kro's Venner ved generalforsamlingen den 13. marts 2015: Fra højre Johnny Andersen, Pia Kusk, Gitte Dahlerup, Flemming Seiersen, Peter Krause, dirigenten, Jørgen Steffensen,Torben Bach, Peter Tvilum, Lone Hegnet og revisor Kurt Telling Jørgensen. Foran på gulvet, Tove Hjort Jensen, der aflægger beretning for Vennerne. Formanden for Ørsted Kro A/S, Dag kristiansen, er ikke med på billedet. Han tager nemlig dette foto.
Bestyrelserne for Ørsted kro A/S og Ørsted Kro’s Venner ved generalforsamlingen den 13. marts 2015: Fra højre Johnny Andersen, Pia Kusk, Gitte Dahlerup, Flemming Seiersen, Peter Krause, dirigenten, Jørgen Steffensen,Torben Bach, Peter Tvilum, Lone Hegnet og revisor Kurt Telling Jørgensen. Foran på gulvet, Tove Hjort Jensen, der aflægger beretning for Vennerne. Formanden for Ørsted Kro A/S, Dag kristiansen, er ikke med på billedet. Han tager nemlig dette foto.

Indkaldelse til og beslutninger på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S 2015 – PDF

Beretning for 2014 – PDF

Internt regnskab 2013-14 – PDF

Se evt. præsentationmaterialet til generalforsamlingen 2015 – PDF (15 MB)

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk