Generalforsamling Ørsted Kro A/S – 2016

Næste projekt på Ørsted Kro er nye toiletter og handicap-indgang

Det var en tilfreds formand, Dag Kristiansen, der kunne aflægge beretning for 2015 for Ørsted Kro A/S på generalforsamlingen torsdag den 7. april. Samtidig kunne han fastslå, at fremtiden også ser lovende ud. Både, hvad angår forbedringer på kroen og økonomien.

I det forløbne år er baghuset i kroens gård blevet total-renoveret med to nye toiletter – et af dem offentligt – med adgang fra arealet “Bag kroen” og et meget nødvendigt depotrum. Norddjurs Kommune har bidraget økonomisk for at få det offentlige toilet. Ørsted kro A/S har bidraget med ca. 60.000 kr. til ny kloakering, så spildevandet nu er separeret, som Aqua Nord kræver det.

Køkkenet er blevet opgraderet
Kroens køkken er blevet opgraderet efter levnedsmiddelkontrollens anvisninger. Og der er sat nye vinduer i køkkenet og ny bagdør og ny dør til salen.

– Det næste store projekt er nye toiletter og ny indgang – også for handicappede. Et projekt til næsten 600.000 kr. Derfor har fundraiser-udvalget indsendt ansøgninger til en række fonde, sagde Dag Kristiansen.

66.000 kr. i ny aktiekapital på under tre uger
Samtidig er en aktie-kampagne startet. Både for at få nye aktionærer og for at få de nuværende aktionærer til at tegne flere. Allerede på generalforsamlingen blev der tegnet aktier for 45.000 kr. Inden da var der blevet tegnet nye aktier for 21.000 kr. i forbindelse med Forårsmessen i Rougsøhallen. I løbet af knap tre uger, er aktiekapitalen altså forøget med 66.000 kr.

Hvis bare halvdelen af os køber en aktie til 1000 kr., så …
– Tænk sig, hvis bare halvdelen af os aktionærer køber en ny aktie på 1000 kr. – gerne mere – så vil vi nå meget langt, sagde bestyrelsesmedlem Flemming Seiersen. Det var der så en hel del, der gjorde på generalforsamlingen. Bl.a. 12 nye aktionærer. På et bestyrelsesmøde torsdag den 14. april vil der blive truffet beslutning om, hvordan aktiekampagnen i øvrigt skal køre.
Men der sker også andre ting: Lørdag den 30.april er der arbejdsdag på kroen. Facaden og baghuset skal males i samme farve som i gården. Og så skal gårdhaven indrettes på en senere arbejdsdag.
Se hele formandens beretning i filen herunder.

Overskud på 169 kr. i aktieselskabet
På sidste års generalforsamlingen lovede bestyrelsen, at der ville blive budt på lidt at spise på generalforsamlingen i 2016, hvis der var overskud på regnskabet. Det var der. Ikke stort, men på 169 kr. Derfor havde forpagter Janne Simonsen anrettet et overdådigt pølsebord. Til næste år ser det endnu bedre ud. Budgettet viser et overskud på 15.500 kr.

Se hele regnskabet for 2015 – pdf.
Formandens beretning for 2015 – pdf.

Bestyrelserne for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro's Venner: Fra højre Flemming Seiersen, Johnny Andersen, Krista Andreasen, Gitte Dahlerup, Torben Bach, Pia Kusk, Dag Kristiansen, dirigenten, Henning Hansen, Tove Hjort Jensen, Lone Hegnet, Peter Tvillum og revisoren, Kurt Telling Jørgensen.
Bestyrelserne for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner: Fra højre Flemming Seiersen, Johnny Andersen, Krista Andreasen, Gitte Dahlerup, Torben Bach, Pia Kusk, Dag Kristiansen, dirigenten, Henning Hansen, Tove Hjort Jensen, Lone Hegnet, Peter Tvillum og revisoren, Kurt Telling Jørgensen.

Til bestyrelsen for Ørsted Kro A/S blev Bjarne Nygaard Pedersen nyvalgt i stedet for Pia Kusk, der ikke ønskede at fortsætte.
Dag Kristiansen og Torben Bach blev genvalgt.
Til revisor genvalgtes Kurt Telling Jørgensen, Kirks Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen konstituerer sig torsdag den 14. april 2016.

Dirigent på generalforsamlingen: Henning Hansen.
Referent: Flemming Seiersen.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk