Generalforsamling Ørsted Kro A/S – 2019

80 aktionærer deltog i generalforsamlingen i Ørsted kro A/S tirsdag den 9. april 2019. Der var stor tilfredshed med det forgangne år. Der var i hvert fald ingen spørgsmål eller kritik. Henning Hansen blev valgt til dirigent.

Ørsted Kro A/S har haft et overskud på 16.949 kr. og har aktiver på 1.738.109 kr.
Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

Til bestyrelsen blev der valgt to nye: Iva Thomsen i stedet for Krista Andreasen, der ikke ønskede genvalg, og Peter Mouritzen i stedet for Torben Bach, der heller ikke ønskede genvalg. Se længere nede på denne side, hvordan bestyrelsen har konstitueret sig.

Ørsted Kro AS og ØKV Generalforsamling 2019

Beretning 2018 AS 19.04.09
Ørsted Kro A/S ved formanden, Dag Kristiansen

AS – ÅRSRAPPORT 2018
Ørsted Kro A/S ved kassereren, Krista Andreasen

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk