Generalforsamling Ørsted Kro A/S – 2018

Generalforsamlingen for Ørsted Kro AS


Ørsted Kro AS – Beretning 2017 – Ved formand Dag Kristiansen.

Ørsted Kro AS – Årsrapport og regnskab 2017

Henning Hansen blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning og regnskab for Ørsted Kro A/S blev godkendt med applaus.

Forslagene til vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt. De vigtigste ændringer er:

  1. For at blive valgt til bestyrelsen af Ørsted Kro A/S, skal du være aktionær.
  2. Generalforsamlingen indkaldes via direkte mails til aktionærerne og ikke i Lokalavisen.
  3. Dagsordenen skal være tilgængelig på Ørsted Kro’s hjemmeside senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Genvalg af bestyrelses-medlemmerne, Dag Kristiansen, Torben Bach og Bjarne Nygaard Pedersen – uden mod-kandidater – og registreret revisor, Kurt Telling Jørgensen, Dansk Revision, Randers.

Eventuelt:
Anni Reintoft roste de nye og flotte by-portaler med sloganet ”Ørsted – en glad by”. En af måderne at gøre hinanden glade på, er at snakke med hinanden, når vi mødes i byen. Glade bænke kunne også være en mulighed og i det hele taget noget i vores by, der tager sig anderledes ud end andre steder.

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk