Ørsted Kro skal have ny forpagter

Den folkeejede Ørsted Kro – købt af byens borgere i 2013 – skal på udkig efter en ny forpagter. Kroen ejes i dag af op mod 600 aktionærer. Den er et samlingspunkt i landsbyen både til spisning for alle, fester og kulturelle arrangementer.

Da kroen den 15. september 2013 blev overtaget af de mange lokale ejere, blev kroen drevet med en ansat bestyrer, men siden september 2015 har den kommercielle drift været bortforpagtet. Gæster fra hele Østjylland og det øvrige Danmark er siden strømmet til kroen. Det skyldes mad af høj kvalitet, altid lavet fra bunden. Ikke mindst stegt flæsk hver torsdag har i årevis tiltrukket titusindvis spisende gæster.

Kroens nuværende forpagter:
Den nuværende forpagter, Janne Simonsen har gennem de sidste 7 år været med til at sætte Ørsted Kro på landkortet. Aftalen med hende var oprindeligt aftalt til 10 år. Janne Simonsen ønsker af helbredsmæssige årsager at udtræde af forpagtningsaftalen før tid. Janne er i dag 58 år, og har de sidste mange år været selvstændig, og ofte med en arbejdsuge på 80 timer. Helbredet siger desværre stop, og derfor ser Janne ikke sig selv som forpagter de næste 3 år. Det er aftalt med Janne Simonsen, at hun overdrager depechen til en ny forpagter ved årsskiftet 2022/2023. Kroens drift fortsætter indtil da uændret med Janne ved roret, og alle indgåede aftaler gennemføres.

Bestyrelserne for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner: Fra venstre forrest Iva Thomsen, Kirsten Jensen, Pia Tastesen, Anja Borup og Tove Hjort Jensen. Fra venstre bagerst Lone Hegnet, Dag Kristiansen, Rikke Kusk Gjesing, Mads Pedersen, Hans Henrik Mikkelsen og Peter Mouritsen

Bestyrer eller forpagter:
Bestyrelsen bag Ørsted Kro har i den nuværende strategi et ønske om, at den kommercielle drift varetages at professionelle, og derfor ønskes driften bortforpagtet. Som frivillig bestyrelse ønsker vi ikke at stå med det daglige ansvar for driften, fortæller formand for Ørsted Kros Venner, Tove Hjort Jensen. Vi ønsker at indgå en rigtig god aftale med en ny forpagter. Både med en god drift med åbningstider, der passer til forpagteren. Som kulturforening kan vi understøtte driften med forskellige kulturelle arrangementer.

Et af de mange succesfulde arrangementer i Ørsted Kro’s gårdhave

Topmoderne kro
Både vores og den nye forpagters udgangspunkt er noget helt andet, end da vi købte kroen, supplerer formand for Ørsted Kro A/S, Dag Kristiansen. Vi har en topmoderne kro med flotte toiletter, et lækkert køkken, lokaler til enhver lejlighed samt 4 hotelværelser. Derudover har vi en sund økonomi. Kroen er gældfri og har en aktiekapital på 1,7 mio. kr. Den sunde økonomi giver kroens bestyrelse en række muligheder i forhold til den nye forpagter.

Efter den 1. januar 2023:
Og nogle vil spørge – hvad nu, hvis I ikke får indgået en aftale med en ny forpagter inden årets udgang. Ja…det er naturligvis vores håb, men hvis dette ikke lykkes, har bestyrelsen allerede indgået aftaler med flere dygtige folk, der kan lave mad, og som kan sikre, at allerede bestilte arrangementer vil blive gennemført som aftalt.

Ny forpagter:
Den 11 mand store bestyrelse igangsætter nu en procedure for at finde den helt rigtige forpagter til kroen. Vi lægger vægt på at finde en person eller et par, der har kompetencerne inden for kokke eller tjener faget, og bestyrelsen glæder sig til at høre fra interesserede, og drikker altid gerne en kop kaffe.

Fortsat byens samlingspunkt
Den ny forpagter skal kunne se sig selv arbejde sammen med såvel bestyrelse som et stort frivilligt hjælperkorps for at skabe en masse gode oplevelser for de mange kunder, der allerede har fundet vej til Ørsted Kro. Ørsted Kro skal fortsat være byens og områdets samlingspunkt både ved kulturelle og festlige arrangementer.

Ørsted landskendt i TV2
Ørsted og Ørsted Kro blev for alvor landskendt, da TV2 i 2014 bragte portrættet af Ørsted Kro under titlen ”Landsbyen, der ikke ville dø”. Det var et kærligt portræt af en by i Udkantsdanmark, hvor ukuelige borgere via sammenhold og fællesskab købte kroen, og gjorde en indsats for at redde byen fra landsbydøden.

På bestyrelsernes vegne:

Tove Hjort Jensen                        Dag Kristiansen

Formand                                            Formand

Ørsted Kros Venner                    Ørsted Kro A/S

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk