Ørsted Kro følger udviklingen af Coronavirus med stor alvor

Coronavirus – COVID-19

Ørsted Kro følger udviklingen med stor alvor, og vi efterlever til enhver tid Sundhedsstyrelsens anbefalinger
og retningslinjer.

Som situationen er i øjeblikket, er et par af de planlagte arrangementer udsat:

Generalforsamlingen til den 28. april og Kim Larsen-aftenen til den 9. oktober.

Vi indskærper i øvrig til, at alle gæster efterlever Sundhedsstyrelsens
anbefalinger. Det gælder særligt for personer, der har været på rejse i lande
eller områder, hvor der er eller har været særlig risiko for
smittespredning. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

 

 

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk