Generalforsamlingerne i Ørsted Kro og “Vennerne” den 25. august

Bestyrelserne for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kro’s Venner har fastsat en ny dato for generalforsamlingerne. Det er tirsdag den 25. august kl. 18.00,  hvis ellersmyndighederne tillader det til den tid. Generalforsamlingerne er blevet udsat flere gange på grund af Corona-krisen, så nu håber vi på det bedste i august, siger de to bestyrelser. Nærmere informationer kommer senere.

 


 

 

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk